REGULAMINY KONKURSÓW

REGULAMIN KONKURSÓW NA FACEBOOK'U

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursów na portalu społecznościowym Facebook (zwanym dalej "Konkursem") jest właścicielka strony Blog pod Małym Aniołem.
2. Fundatorem nagród jest Organizator lub Sponsor.
3. Konkursy są prowadzone na stronie https://www.facebook.com/BlogKasiaCzyta (zwanej dalej "Fanpage").
4. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane ani w żaden sposób powiązane z serwisem Facebook.
5. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursów na łamach serwisu.
6. Konkursy nie podlegają przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
§ II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursów może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Polski , chyba że informacje w poście konkursowym stanowią inaczej. (dalej "Uczestnik").
2. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych, zgodnie z artykułem 13 o ochronie danych osobowych. Dane zostaną wysłane do właścicielki bloga — Katarzyny Łukaszczyk w wiadomości prywatnej (w przypadku wysyłki od Sponsora- przesłane do Sponsora konkursu) w celu wysyłki nagrody, po czym zostaną one usunięte.
d) wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska w przypadku zwycięstwa w Konkursie;
4. Czas trwania konkursu określony jest w poście konkursowym.
5. Zgłoszenia wysłane po upłynięciu terminu Konkursu nie będą brane pod uwagę.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Facebook.
§ III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytanie umieszczone w poście konkursowym na Fanpage'u Organizatora https://www.facebook.com/BlogKasiaCzyta
2. Odpowiedź należy umieścić w formie komentarza pod postem konkursowym.
3. Każdy Uczestnik może dodać odpowiedź konkursową tylko raz.
4. Organizator dokona oceny zgłoszeń i ogłosi zwycięzcę Konkursu na Fanpage'u Organizatora w osobnym poście.
5. Wytypowanie zwycięzcy nastąpi w ciągu 7 dni od momentu zakończenia Konkursu.
6. Zwycięzca zostanie ogłoszony w poście na Fanpage'u Organizatora.
7. W celu przekazania nagrody zwycięzca w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu powinien przesłać w wiadomości prywatnej swoje dane adresowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny).
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7, skutkuje utratą przez Uczestnika prawa do nagrody.
9. Nagroda zostanie przesłana pocztą lub kurierem w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych. Wysyłka nagród realizowana jest tylko do odbiorców zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nie realizujemy przesyłek zagranicznych.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych adresowych (pkt. 7).
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostarczeniem przesyłki leżące po stronie Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
§ IV. NAGRODA
1. Nagroda w Konkursie każdorazowo określona jest w poście konkursowym.
2. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę ani inne rzeczy.
§ V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody wyróżnionemu Uczestnikowi.
§ VI. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/BlogKasiaCzyta
2. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
3. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.
§ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników w notatkach na stronie https://www.facebook.com/BlogKasiaCzytaREGULAMIN KONKURSÓW NA INSTAGRAMIE

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursów na portalu społecznościowym Instagram (zwanym dalej "Konkursem") jest właścicielka strony "pod_malym_aniolem"
2. Fundatorem nagród jest Organizator lub Sponsor.
3. Konkursy są prowadzone na stronie https://www.Instagram.com/pod_malym_aniolem (zwanej dalej "Fanpage").
4. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane ani w żaden sposób powiązane z serwisem Instagram.
5. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursów na łamach serwisu.
6. Konkursy nie podlegają przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

§ II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursów może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Polski , chyba że informacje w poście konkursowym stanowią inaczej. (dalej "Uczestnik").
2. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram.
3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych, zgodnie z artykułem 13 o ochronie danych osobowych. Dane zostaną wysłane do właścicielki bloga — Katarzyny Łukaszczyk w wiadomości prywatnej (w przypadku wysyłki od Sponsora- przesłane do Sponsora konkursu) w celu wysyłki nagrody, po czym zostaną one usunięte.
d) wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska w przypadku zwycięstwa w Konkursie;
4. Czas trwania konkursu określony jest w poście konkursowym.
5. Zgłoszenia wysłane po upłynięciu terminu Konkursu nie będą brane pod uwagę.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Instagram.

§ III. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytanie umieszczone w poście konkursowym na Fanpage'u Organizatora https://www.Instagram.com/Pod_malym_aniolem
2. Odpowiedź należy umieścić w formie komentarza pod postem konkursowym.
3. Każdy Uczestnik może dodać odpowiedź konkursową tylko raz.
4. Organizator dokona oceny zgłoszeń i ogłosi zwycięzcę Konkursu na Fanpage'u Organizatora w osobnym poście.
5. Wytypowanie zwycięzcy nastąpi w ciągu 7 dni od momentu zakończenia Konkursu.
6. Zwycięzca zostanie ogłoszony w poście na Fanpage'u Organizatora.
7. W celu przekazania nagrody zwycięzca w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu powinien przesłać w wiadomości prywatnej swoje dane adresowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny).
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7, skutkuje utratą przez Uczestnika prawa do nagrody.
9. Nagroda zostanie przesłana pocztą lub kurierem w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych. Wysyłka nagród realizowana jest tylko do odbiorców zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nie realizujemy przesyłek zagranicznych.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych adresowych (pkt. 7).
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostarczeniem przesyłki leżące po stronie Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

§ IV. NAGRODA

1. Nagroda w Konkursie każdorazowo określona jest w poście konkursowym.
2. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę ani inne rzeczy.

§ V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody wyróżnionemu Uczestnikowi.

§ VI. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej w serwisie Instagram pod adresem https://www.Instagram.com/Pod_malym_aniolem
2. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
3. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

§ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Moja kuzynka Rachela - Daphne du Maurier

Trzy kobiety - Joanna Jax

Horyzont - Jakub Małecki

Coraz mniej światła - Nino Haratischwili

Na wieczne potępienie - Małgorzata Rogala

Jedyny walc - Małgorzata Garkowska

Narcyz - Izabela M. Krasińska

Sztorm - Daria Kaszubowska / SAGA KASZUBSKA tom. 1

Kwadrans - Emilia Kiereś

Deficyt niebieskich migdałów - Agnieszka Zakrzewska